Training

Deelname aan trainingen is mogelijk voor iedereen. Vooraf dient men zich hiervoor in te schrijven. Als er mogelijkheden zijn voor tennis training zal dit gecommuniceerd worden naar alle leden middels een nieuwsbrief (meestal in het voorjaar en najaar).

In samenspraak met de technische commissie, Tennisschool Sport Events en Tennisvereniging Graaf Herman uit Cuijk worden de tennislessen verzorgd.

De technische commissie is te bereiken via [email protected]