Technischecommissie

De technischecommissie bestaat uit:

  • Bas Abels

De technischecommissie is bereikbaar via [email protected]

De commissie is vertegenwoordigd in het bestuur en houdt zich verder met de volgende onderwerpen bezig:

  • Training
  • Brabant-Oost competitie
  • Speelsterktemutaties
  • Jeugdzaken
    •  De jeugd vormt een belangrijk onderdeel binnen de club. Jeugdleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan de tennistrainingen verzorgd door Simontennis in samenwerking met Tennisvereniging Graaf Herman uit Cuijk. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de technisch commissie middels volgend e-mailadres [email protected].  Simontennis heeft voor de jeugd o.a. het volgende aanbod: Het maak kennis met tennis pakket voor jeugd; 8 proeflessen inclusief een eigen Babolat tennisracket voor € 99,- p.p.