Baanreglement

Reglement voor het reserveren, gebruik en onderhoud van de tennisbanen

 1. Het reserveren van een baan is slechts toegestaan met de door het bestuur uitgereikte lidmaatschapskaart van onze vereniging. Deze lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk.
 2. Tijden
  1. Openingstijden van de banen: van 07.00 tot en met 23.30 uur. Voor trainingen, wedstrijden en onderhoud kunnen de banen afgesloten of in gebruik zijn en kan er eventueel later worden gespeeld dan 23.30 uur.
  2. Junioren mogen tot 21.00 uur gebruik maken van de banen. Daarna moeten ze voorrang geven aan senioren. Zijn de banen vrij, dan kunnen junioren ook na 21.00 uur gebruik maken van de banen.
 3. Bij het reserveren van een baan, moeten tenminste 2 leden (ook indien men wil dubbelen) op het park aanwezig zijn. Indien men niet aanwezig is, verliest men het recht op de geclaimde baan.
 4. Er kan alleen worden gereserveerd tot 5 minuten voor aanvang van het tijdstip van de speeltijd. Na 5 minuten voor aanvang van het tijdstip van de speeltijd heeft men geen rechten meer om de baan te claimen. We rekenen echter op de sportieve deelname van de tennissende partij op de afgehangen tijd.
 5. Indien de belangstelling groot is en de banen slechts door 2 personen zijn gereserveerd, is men verplicht met 4 personen op 1 baan te spelen. Degene die de baan gereserveerd heeft is dan verplicht, 5 minuten voor het tijdstip waarop de speeltijd ingaat, de wachtenden te vragen om te dubbelen.
 6. Indien, nadat de speeltijd (45 minuten) voorbij is, zich geen andere spelers melden voor de volgende periode, dan mag er worden doorgespeeld, mits tussentijds geen reservering door anderen plaatsvindt. Deze speeltijd kan echter niet worden gereserveerd. Er kan door de speler pas weer worden gereserveerd, nadat zij de baan hebben verlaten; maar niet voor de aansluitende periode.
 7. Leden mogen een niet gereserveerd baan, die op dat moment wel bespeeld wordt, een kwartier voor het ingaan van hun speeltijd opeisen.
 8. Te allen tijde kunnen de banen voor competitiewedstrijden of toernooien worden opge├źist. Dit wordt voor zover mogelijk tijdig bekend gemaakt op de website.
 9. Indien weersomstandigheden spelen onmogelijk maakt, bepaalt de accommodatiecommissie wanneer de banen weer bespeelbaar zijn.
 10. Speciaal op schoeisel zal worden gelet. Eenieder die geen geschikt schoeisel draagt wordt van de baan gestuurd.
 11. Het is verboden honden op de banen mee te nemen.
 12. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar oordeel van het bestuur van de tennisvereniging in strijd zijn met de goede orde, zoals:
  1. hinderlijk en ongeoorloofd optreden;
  2. het maken van muziek;
  3. het verontreinigen van de banen en het bijbehorende terrein door het wegwerpen van voorwerpen en materialen;
  4. het beklimmen van de omrastering;
  5. elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden gebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over het net.
 13. Het bestuur van de tennisvereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren eigendommen van spelers en/of bezoekers.
 14. Het bestuur van de tennisvereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het reglement aan te brengen.