Introducékaartenregeling

Als lid van T.C. Fair Play kun je introducees meenemen. Voor een introducékaart betaal je € 3,00. Een introducékaart is te verkrijgen bij de bar en bij de bestuursleden, na telefonische afspraak. Indien je wilt tennissen met een introducee dien je vooraf een introducékaart te kopen. Deze introducékaart is slechts te gebruiken op de op de introducékaart aangegeven dag. Nadien is deze dus niet meer te gebruiken. Er dient altijd 1 lid van T.C. Fair Play actief mee te tennissen. Twee introducees kunnen dus nooit samen op 1 baan tennissen, zonder actieve deelname van een lid van T.C. Fair Play. De introducékaart dient samen met de lidmaatschapskaart te worden afgehangen op het afhangbord.

Om misbruik van de introducékaart tegen te gaan is er door de algemene ledenvergadering van 23-11-1993 voorgesteld om sancties op te leggen bij misbruik van deze regeling. De voorstellen, welke je hieronder aantreft, werden door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Sancties misbruik introducékaartenregeling:

  1. Heeft een lid geen introducékaart gekocht voor zijn of haar introducee en het betreft de eerste maal dat het betreffende lid geen introducékaart heeft gekocht, dan dient men alsnog een introducékaart te kopen en ontvangt het betreffende lid een schriftelijke waarschuwing van het bestuur.
  2. Wordt er voor de tweede maal geconstateerd dat het betreffende lid (uit punt 1) geen introducékaart heeft gekocht, dan dient men alsnog een introducékaart te kopen en ontvangt men hiernaast een boete van € 10,00.
  3. Wordt er voor de derde maal geconstateerd dat het betreffende lid (uit punt 1 en 2) geen introducékaart heeft gekocht, dan dient er alsnog een introducékaart te worden gekocht en wordt het betreffende lid voor de duur van 1 maand geschorst.