Bardienst

Tijdens het seizoen is de bar in de periode van begin april tot en met oktober bijna dagelijks geopend. Voor de precieze openingstijden zie het bardienstrooster op de website. Daarnaast is de bar tijdens activiteiten op andere tijden geopend.

Wat wordt er van de bardienst verwacht:

Openen

 • tel het kasgeld en noteer dit op het voorbedrukte kasblad;
 • indien nodig, ventileer het clubhuis;
 • vul de spoelbak met water en controleer deze op hygiëne. Het kraantje van de spoelbak zo instellen dat het water steeds voldoende ververst wordt;
 • eventueel terrasmeubelen uitnemen en indien nodig afnemen;
 • controleer of er voldoende (fris)drank etc. aanwezig is en vul dit, indien nodig, aan.

De eigenlijke bardienst

 • het is de bedoeling dat alleen de bardienst achter de bar staat;
 • eventueel inschakelen van de buitenverlichting;
 • bij problemen bij het naleven van het baanreglement is de persoon die op dat moment bardienst heeft, bij afwezigheid van het bestuur, degene die beslist wat te doen;
 • toezien op corrects gebruik van de banen, telefoon en andere eigendommen van de club;
 • bij eventuele problemen één van de bestuursleden inschakelen;
 • toezien op het direct voldoen van de genoten consumpties;
 • bellen van de bardienst van de volgende dag.

Sluiting

 • terrasmeubelen afnemen en rechtzetten;
 • schoon achterlaten van het terras en eventuele zaken mee terug naar binnen nemen;
 • deuren goed sluiten;
 • verlichting, indien er niet meer getennist wordt, uitschakelen;
 • afwassen, spoelen van glazen;
 • afnemen en schoonmaken van de bar;
 • kasgeld tellen en afdracht;
 • in het clubhuis alles ordelijk achterlaten;
 • verlichting in het clubhuis uitschakelen, denk ook aan toiletten en douches;
 • deugdelijk afsluiten van het cubhuis.

Alle seniorleden tot 70 jaar zijn verplicht om bardiensten te verzorgen. Men hoeft geen bardiensten te verzorgen indien men de poetsdienst wil verzorgen. Daarnaast hoeven bestuursleden geen bardiensten te verzorgen.