Barreglement

Tijdens de algemene jaarvergadering van 24-11-1992 zijn enkele besluiten genomen betreffende de aanpassing van het bardienstreglement. Deze besluiten gelden voor iedereen.

  1. Ieder actief lid van 18 tot 70 jaar is verplicht om bardiensten te verzorgen. In de jaarvergadering van 13-12-2010 is de leeftijd van 60 jaar verhoogd naar 70 jaar.
  2. Indien en seniorlid willens en wetens op voorhand aangeeft geen bardiensten te willen verrichten, kan de betreffende persoon geen lid worden, c.q. lid blijven van de vereniging. In het laatste geval is er dus sprake van royement.
  3. Seniorleden die op organisatorische gronden aantoonbare problemen hebben met het verrichten van bardiensten, kunnen hierover contact opnemen met de barcommissie, die in samenspraak met de betrokkene, vroegtijdig/voor aanvang van het seizoen, alternatieve data plant.

Vergeten van bardienst:

  1. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de aan hem toegekende bardiensten.
  2. Het telefonisch attent maken op je bardienst, dien je als extra service te beschouwen.
  3. Indien men desondanks de geplande bardienst niet vervult, krijgt men een schriftelijke reactie van de barcommissie/bestuur met hierin opgenomen: datum voor een vervangende bardienst en een datum voor één extra bardienst.
  4. Indien een lid de in punt 3 genoemde bardiensten willens en wetens niet vervult, volgt er een schorsing voor het daarop volgende seizoen.

Aandachtspunten bij bardienst:

Ruilen van bardienst
Mocht je, om welke reden dan ook, toch verhinderd zijn dan is het de bedoeling dat je zelf een vervanger gaat zoeken. Wel is het van belang dat je, mocht je een bardienst geruild hebben, dit doorgeeft aan de barcommissie via [email protected] die zorgt dat de ruiling wordt verwerkt in het bardienstrooster.

Zelf tennissen tijdens je bardienst
Doe dit alleen wanneer er géén leden in de kantine zijn. Doe daarbij de tussendeur op slot en laat de schuifpui open. Tennis op baan 1, zodat je enig toezicht kunt houden op het clubhuis. Laat aan bezoekers weten dat jij bardienst hebt. Gebruik daarvoor het bord naast de bar.