Lidmaatschappen en contributie

Voor het verenigingsjaar 2023 gelden de volgende lidmaatschappen en contributietarieven.

Senior € 85,00
Afkoop senior geen bardienst/vrijwilliger € 25,00
Aspirantlid basis# € 50,00
Aspirantid plus# € 70,00
Inschrijfgeld senior € 7,50
Junior € 25,00
Inschrijfgeld junior € 2,50
Rustend lid € 7,50
   
Zomerkaart senior* € 35,00
Zomerkaart junior* € 5,00
Winterkaart senior* € 35,00
Winterkaart junior* € 5,00
Introducékaart (per dag) € 3,00


*
De zomerkaart is geldig in juni, juli en augustus of juli, augustus en september. De winterkaart is geldig in december, januari en februari. Voor het aanmelden voor een zomer- of winterkaart, graag je naw gegegevens, geboortedatum en een scan van een pasfoto sturen naar [email protected]

#Speciale actie voor 2023. Alleen voor nieuwe leden in het eerste jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari.

Bij instroom gedurende het verenigingsjaar betaal je alleen voor de resterende maanden van het verenigingsjaar, afgerond naar boven.

Door zich aan te melden als lid gaat men akkoord met de inhoud van het barreglement.

Voor informatie neem contact op via [email protected]