Opgave bardienst 2019

OPGAVE BARDIENST 2019

Ook in 2019 is het weer mogelijk om zelf jullie bardiensten te plannen. We gaan het dit jaar wel anders aanpakken. Dit doen we onder andere om beter te kunnen reageren op wijzingen gedurende het seizoen. Lees daarom onderstaande goed!!

Vanaf 10 maart tot en met zondag 24 maart 2019 hebben jullie de mogelijkheid om jullie diensten te plannen voor het 1e blok.

Het bardienstrooster 2019 gaan we plannen in twee blokken.
- Het 1e blok loopt vanaf zondag 7 april tot en met zondag 21 juli 2019. In dit blok moet je minimaal 1 bardienst en mag je maximaal   2  bardiensten plannen.
- Het 2e blok loopt vanaf maandag 22 juli tot en met zondag 20 oktober 2019. Daarbij komt nog ons najaarstoernooi in november 2019. In dit blok kun je de rest van je bardiensten plannen. De diensten voor dit blok kun je vanaf begin juli 2019 plannen.

Er worden geen bardiensten meer gepland voor de avonden dat er twee competitieteams thuis spelen. 

Binnen onze vereniging geldt de afspraak dat elk lid, in de leeftijd van 18 tot 70 jaar, per seizoen 3 bardiensten moet draaien. Een uitzondering hierop zijn de leden die het clubhuis openen en de leden die poetsen.
Voor de seizoenstart zal aan elk lid, die nog bardienst moeten draaien, een e-mail worden gestuurd met daarin de aankondiging dat zij gedurende een bepaalde periode hun eigen bardiensten kunnen plannen. 
De leden die geen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf hun bardiensten te plannen, zullen worden gepland door de paviljoencommissie op de nog vrije plaatsen in het bardienstrooster. Er zal hierbij geen rekening worden gehouden met eventuele verhinderingen. Het is dan aan de leden zelf om eventueel met iemand te ruilen. De contactpersoon bardiensten Judith Eltink moet hiervan wel op de hoogte worden gesteld.

Let op: om jullie eigen bardiensten te kunnen plannen, is het wel noodzakelijk dat jullie allemaal je eigen persoonlijke inlogcode gebruiken. Dus niet met het hele gezin één inlogcode gebruiken maar elk lid zijn eigen inlogcode die jullie eerder per e-mail hebben ontvangen. Dit om te voorkomen dat het ene gezinslid met 6 bardiensten in het rooster komt te staan en het andere gezinslid niet in het rooster staat.

Voor de activiteiten waarbij drukte verwacht wordt, zoals de open tennis- en de jeu de boulestoernooien, is gekozen voor een andere opzet van de bardiensten. Hier gaan we werken met overlappende diensten waarmee we bereiken dat we de bardienst eerder kunnen starten en later eindigen. Van degene, die kiest voor de tijd 22.00 – 00.00 uur, wordt verwacht dat hij/zij blijft tot het einde van de toernooidag. Kies je voor twee van deze diensten dan wordt je vrijgesteld van een 3e bardienst.

Er is voor gekozen om op de meeste dagen nog maar één bardienst te plannen. Een en ander betekent wel dat het clublid alleen aanwezig is en dus alleen verantwoordelijk is voor de bar. Houd hier rekening mee!

Om jullie op weg te helpen is er een instructie opgesteld. Als je deze volgt kan het niet misgaan.

Met vriendelijke groet,

De paviljoencommissie