Opgave bardienst 2018

Ook in 2018 is het weer mogelijk om zelf jullie bardiensten te plannen. Vanaf donderdag 15 maart tot en met zondag 25 maart 2018 hebben jullie deze mogelijkheid. 

Het bardienstrooster loopt vanaf donderdag 5 april tot en met zondag 7 oktober 2018.
Verder is er nog bardienst nodig tijdens het jeu de boules Invitatietoernooi op zondag 14 oktober 2018 en ons Open 17+ tennistoernooi vanaf maandag 19 november tot en met zondag 2 december 2018.

Binnen onze vereniging geldt de afspraak dat elk lid, in de leeftijd van 18 tot 70 jaar, per seizoen 3 bardiensten moet draaien. Een uitzondering hierop zijn de leden die het clubhuis openen en de leden die poetsen.

Voor de seizoenstart zal aan elk lid, die nog bardienst moeten draaien, een e-mail worden gezonden met daarin de aankondiging dat zij gedurende een bepaalde periode hun eigen bardiensten kunnen plannen. 

De leden die geen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf hun bardiensten te plannen, zullen worden gepland door de paviljoencommissie op de nog vrije plaatsen in het bardienstrooster. Er zal hierbij geen rekening worden gehouden met eventuele verhinderingen. Het is dan aan de leden zelf om eventueel met iemand te ruilen. De contactpersoon bardiensten Judith Eltink moet hiervan wel op de hoogte worden gesteld.

Let op: om jullie eigen bardiensten te kunnen plannen, is het wel noodzakelijk dat jullie allemaal je eigen persoonlijke inlogcode gebruiken. Dus niet met het hele gezin één inlogcode gebruiken maar elk lid zijn eigen inlogcode die jullie eerder per e-mail hebben ontvangen. Dit om te voorkomen dat het ene gezinslid met 6 bardiensten in het rooster komt te staan en het andere gezinslid niet in het rooster staat.

Voor de activiteiten waarbij drukte verwacht wordt, zoals de open tennis- en de jeu de boulestoernooien, is gekozen voor een andere opzet van de bardiensten. Hier gaan we werken met overlappende diensten waarmee we bereiken dat we de bardienst eerder kunnen starten en later eindigen. Van degene, die kiest voor de tijd 22.00 – 00.00 uur, wordt verwacht dat zij blijven tot het einde van de toernooidag.

Tijdens onze laatste toernooi in november gaan we bij wijze van proef tijdens de avonden werken met nog maar twee overlappende diensten van 19.00 tot 23.00 uur en van 21.00 uur tot 00.00 uur waarbij ook voor de laatste dienst weer geldt dat dit tot het einde van de toernooidag is.

Er is voor gekozen om op de meeste dagen nog maar één bardienst te plannen. Dit is het gevolg van het teruglopende ledenaantal en daarmee het aantal leden die nog voor de bardiensten beschikbaar zijn. Een en ander betekent wel dat het lid alleen aanwezig is en dus alleen verantwoordelijk is voor de bar. Houd hier rekening mee!

Om jullie op weg te helpen is er een instructie opgesteld. Als je deze volgt kan het niet misgaan.

Met vriendelijke groet,

De paviljoencommissie