Reglement

In samenspraak met de trainer worden de lesgroepen ingedeeld. Deelname aan trainingen is mogelijk voor iedereen, met dient zich hiervoor vooraf in te schrijven.

Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt gekeken naar indeling naar speelsterkte (indien mogelijk).

Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van 1 baan. De andere 2 banen blijven vrij voor recreanten.

De kosten voor de trainingen zitten niet in de contributie inbegrepen.

Indien de opgave voor de trainingsgroepen zijn overschreden (meer inschrijvers dan plaatsen) dan wordt er ingedeeld op basis van de volgende uitgangspunten:
1e prioriteit is indeling jeugdleden
2e prioriteit zijn nieuwe leden en
3e prioriteit zijn de bestaande leden