Accommodatie

De accommodatiecommissie draagt zorg voor het onderhoud van de accommodatie en de tennisbanen.

Tennisbanen

Eén keer per week worden de banen “gesleept”. Hierdoor wordt het zandbed van de kunstgrasbanen weer gelijkmatig verdeeld.

Slecht weer

Bij slecht weer (sneeuw, vorst of waterover­last) bepaalt de commissie of de banen wel of niet bespeelbaar zijn. Indien de banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit via een bord bij de toegangspoort duidelijk gemaakt. Het is dan verboden om de banen te betreden.

Je kunt ook telefonisch snel duidelijk hebben over de bespeelbaarheid van de banen: bel het clubhuis - 320013. Zijn de banen niet bespeelbaar dan wordt dit gemeld door het antwoordapparaat.

Accommodatie

Naast de tennisbanen verzorgt de commissie ook de rest van de accommodatie. Reparaties, onderhoud, snoeiwerkzaamheden worden daar waar nodig uitgevoerd.

Eén keer per jaar is er een vrijwilligersdag. Op een zaterdag in april, vindt er onder regie van de commissie een dag van groot onderhoud, snoeien en schoonmaak plaats. Alle leden wordt gevraagd om die dag een handje uit de mouwen te steken. De dag begint met een gezamenlijk ontbijt, tussen de middag is er voor iedereen een lunch en na afloop nog een drankje.

 

Clubhuis