Richtlijnen clubhuis

28 juni 2020


In verband met de corona-maatregelen gelden er andere richtlijnen, namelijk:
Bij binnenkomst: reinig de handen m.b.v. de desinfectievloeistof.
Volg altijd de aanwijzingen van het aanwezige barpersoneel op.
Houd altijd 1,5 meter afstand – ook aan de tafels.
Het is niet toegestaan om aan de bar plaats te nemen.
Volg de pijlen en instructies van de barvrijwilligers bij het bestellen van consumpties.
Betaal zo veel mogelijk met PIN.
Na gebruik van uw consumpties: breng de glazen en kopjes mee terug naar de bar.
Toiletbezoek: 1 persoon per keer, per toiletruimte. Sluit de toiletdeur af bij toiletbezoek.
Douchen is niet toegestaan.
Verlaat het paviljoen altijd via de uitgang. Nooit via de ingang het paviljoen verlaten (zie bordjes)
Volg daarnaast de RIVM richtlijnen m.b.t. verkoudheid/koorts etc.

De paviljoencommissie en het bestuur wenst iedereen veel tennis-en bar-plezier !

Nieuwscategorieën