Nieuws

Contributieheffing 2019 TC Fair Play

Het nieuwe tennis en JDB seizoen staat weer voor de deur en dus weer het moment om de contributie te heffen.

Ons contributiejaar loopt van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020. 
Ook dit jaar zijn de diverse contributiebedragen niet veranderd

De contributiebedragen zijn:
• Senioren tennis Euro 75,-
• Junioren tennis Euro 25,-
• Jeu de Boules Euro 21,-
• Rustende leden Euro 7,50

De leden die geen machtiging hebben afgegeven, hebben inmiddels een mail ontvangen met het verzoek om de contributie over te maken.

Voor de overige leden zal de contributie omstreeks 31 januari 2019 volgens de afgegeven machtiging worden afgeschreven.

Indien je het lidmaatschap wil beëindigen dien je dit z.s.m maar uiterlijk voor 26 januari aan de ledenadministratie door te geven. Dit kan door gebruik te maken van het afmeldformulier of door een mail te sturen naar de ledenadministratie.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur TC Fair Play

Marcel Janssen

« Terug

» Nieuws archief